4 Οκτωβρίου 2023
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ Σ.Σ.Ε.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εμποροϋπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2012 με θέμα την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κατόπιν συζήτησης για τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο, τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, παλεύουμε για μονοετή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και διεκδικούμε:

1. Επαναφορά τους κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εμπόριο στα 918 ευρώ μεικτά για όλους ανεξάρτητα από την ηλικία ως βάση για την υπογραφή τους κλαδικής σύμβασης, με κατάργηση των μειώσεων που προβλέπει για το κατώτερο μεροκάματο ο εφαρμοστικός νόμος 4046.

2. Επαναφορά τους υποχρεωτικότητας τους εφαρμογής των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στο κλάδο με παράλληλη κατάργηση του άρθρου 37 του 4024 του 2011.

3. Εφαρμογή τους μετενέργειας μέχρι την υπογραφή τους ΣΣΕ χωρίς το σημερινό χρονικό περιορισμό των 3 μηνών.

4. Πλήρη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων σε ΟΜΕΔ με παράλληλη κατάργηση όλων των περιοριστικών όρων στη λειτουργία του που τέθηκαν από το νόμο 3899 του 2010.

5. Κατάργηση τους δυνατότητας που καθιερώθηκε με το νόμο 3899 του 2010 υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων με μισθούς χαμηλότερους από τους κλαδικές συμβάσεις.

6. Κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων του 2010 που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.

7. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο.

8. Κατάργηση τους μερικής απασχόλησης και του ωρομίσθιου, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και όλων των ελαστικών μορφών εργασίας και μετατροπής τους σε 8ωρες συμβάσεις αορίστου χρόνου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ