22 Φεβρουαρίου 2024
ΑΣΕ – Σ.Μ. EXTRA
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι
Η
ΑΣΕ είναι η παράταξη που
δημιουργήθηκε από εργαζόμενους στην επιχείρηση
EXTRA και κατέθεσε ψηφοδέλτιο στις
πρόσφατες εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου.
Είναι
γνωστό ότι στις εκλογές έγινε προσπάθεια από το ¨ενιαίο ψηφοδέλτιο¨ να διαλυθεί
η Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση
και να μην καταθέσει ψηφοδέλτιο η ΑΣΕ , γιατί προφανώς ενοχλούνται τα μέλη του
Δ.Σ.  του ¨ενιαίου ψηφοδελτίου¨  από την τοποθέτηση μας ότι οι εργαζόμενοι
χρειάζονται σωματεία που να ενημερώνουν τους εργαζόμενους και να μπαίνουν
μπροστά στη δράση και στον αγώνα.
Για
τον τρόπο που έγιναν οι εκλογές, που αποκλείστηκαν και εργαζόμενοι για να μην
συμμετέχουν, έχουν κατατεθεί γραπτές ενστάσεις της παράταξης μας, στη Δικαστική
Αντιπρόσωπο, είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων.
Στα
Σ.Μ
EXTRA,
η εργοδοσία έχει προχωρήσει σε προειδοποιητικές απολύσεις και άμεσες απολύσεις
εργαζομένων , έχει ήδη κλείσει κάποια καταστήματα με αποτέλεσμα η πλειοψηφία
των συναδέλφων να βρισκόμαστε σε καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας και
τρομοκρατίας.
Επίσης
η εργοδοσία στον κλάδο του εμπορίου έχει ανοίξει συζήτηση  για υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης με
μειώσεις μισθών 13% .
Πραγματοποιήθηκε
Δ.Σ. του σωματείου την προηγούμενη εβδομάδα (η λειτουργία του Δ.Σ. είναι
περιστασιακή, και δεν τηρείται ούτε ένα γράμμα από το καταστατικό του
σωματείου)  και κατέθεσα ως παράταξη την
πρόταση να πραγματοποιηθεί άμεσα Γενική Συνέλευση του σωματείου για να συζητήσουμε
όλα τα παραπάνω με τους εργαζόμενους και να αποφασίσουμε πως θα
απαντήσουμε  στην επίθεση της εργοδοσίας
και ως κομμάτι του κλάδου και ως εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Τα
μέλη του Δ.Σ. απήντησαν ότι θα γίνει Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτέμβρη.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, πρέπει να
απαιτήσουμε η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί, το Δ.Σ. να βγάλει ανακοίνωση
που να μοιραστεί σε όλους τους εργαζόμενους των
EXTRA, και τα θέματα της Γενικής
Συνέλευσης να είναι συγκεκριμένα:
1.    
Οι
θέσεις του σωματείου για την υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης.
2.    
Απολύσεις
– πρόγραμμα δράσης.
Στο Δ.Σ. , δεν κατατέθηκε ποια είναι η θέση του επιχειρησιακού σωματείου
για την κλαδική σύμβαση και τις απολύσεις, και 
τι πρόταση θα καταθέσει στη Γενική Συνέλευση.
ΛΥΣΓΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του επιχειρησιακού σωματείου με την παράταξη
της ΑΣΕ