4 Μαρτίου 2024
ΠΑΜΕ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
Τελειωτικό
χτύπημα θέλει να δώσει ο νέος κανονισμός του ΕΤΕΑ σε ό,τι έχει απομείνει από
την Επικουρική Ασφάλιση, με νέες μειώσεις στις επικουρικές το 2014, ίσως
σταδιακά σε πέντε χρόνια, και κυρίως, να βάλει σε εφαρμογή  το 
ιδιωτικό  σύστημα επικουρικής
ασφάλισης καί με την τήρηση ατομικής μερίδας.
Oι μειώσεις ξεκινούν
από το 10% και  φτάνουν το 40% με 45% σε
ορισμένες περιπτώσεις.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ιδίως στις πρώην
ΔΕΚΟ θα έχουν μεγάλες απώλειες και χρειάζεται άμεση αντίδραση των συνδικάτων,
όλων των εργαζόμενων για να τούς εμποδίσουμε.
-Με το νέο Κανονισμό,
-Με ένα μαθηματικό τύπο και με το συντελεστή βιωσιμότητας θα ΜΕΙΏΝΟΝΤΑΙ
κάθε χρόνο τόσο οι νέες, όσο και οι 
παληές  συντάξεις πού
καταβάλλονταν
, πάμε δηλαδή 
σε κατακόρυφη πτώση των επικουρικών συντάξεων. . Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
οι επικουρικές συντάξεις όλων των ασφαλισμένων θα είναι στο εξής συντάξεις πτωχοκομείου,
κοντά στα 100 ευρώ, αν και για όποιο διάστημα υπάρχουν.

Καταργήθηκε ήδη η συμμετοχή και εγγύηση της κρατικής χρηματοδότησης επί των
επικουρικών συντάξεων και το Ταμείο με πολύ μειωμένα έσοδα, θα  «πληρώνει» ότι μπορεί.
Ουσιαστικά  προετοιμάζεται η
κατάργηση της επικουρικής σύνταξης και η ενσωμάτωσή της στο ταμείο κύριας
ασφάλισης(ΙΚΑ κ.α) , αρχικά για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα και στην
συνέχεια για οριστική κατάργηση, με αντικατάσταση από επαγγελματικά ταμεία
με  είσοδο των ασφαλιστικών πολυεθνικών
εταιριών στο δεύτερο πυλώνα, και με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ,  δηλαδή 
ιδιωτική ασφάλιση χωρίς να 
υπάρχει καμιά εγγύηση για το ύψος των συνταξιοδοτικών αποδοχών
. Είναι  επίσης γνωστό 
ότι  στα ταμεία που μετατράπηκαν
σε επαγγελματικά – ΝΠΙΔ, με ευθύνη Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ , έγιναν πολύ μεγάλες
μειώσεις συντάξεων.
-Καμία αναφορά  δεν γίνεται για  ύπαρξη κατώτερου ορίου επικουρικής σύνταξης,
ουσιαστικά
καταργείται η
κατώτερη σύνταξη και στη θέση της μπαίνει ατομική κατώτερη
(διαφορετική για
τον καθένα)έως  31-12-2014,ενώ από  1-1-2015 χειροτερεύει. Πχ για εναν νέο
ασφαλισμένο(από 1-1-93) που αμείβεται με την ΕΓΣΣΕ η κατώτερη σύνταξη είναι
49,8 ευρώ (δηλαδή 581 *20%*15/35 = 49,8),χωρίς τις ρήτρες απο το 2015
  κλπ. Σήμε­ρα η κατώτατη σύνταξη γήρατος – αναπηρίας είναι τα 120
ευρώ, και σύνταξη θανάτου 97 ευρώ.
-Συντριπτικό χτύπημα δέχονται και οι
αναπηρικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες, με βάση τον κανονισμό, σε πολλές
περιπτώσεις καταργούνται, αλλά και οι συντάξεις χηρείας
.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
1. Tο ποσοστό αναπλήρωσης έως το
2014πέφτει στο 20% των συντάξιμων αποδοχών
για το σύνολο των ασφαλισμένων στο ενιαίο επικουρικό
(ΕΤΕΑ) χειροτερεύοντας τον μέχρι σήμερα υπολογισμό με βάση τα καταστατικά
τών ταμείων, πού είχαν ποσοστά αναπλήρωσης πολύ μεγαλύτερα. Ακόμα
μεγαλύτερες θα
είναι οι μειώσεις για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το
2015, αφού το μέρος της σύνταξης μετά το χρονικό αυτό όριο συρρικνώνεται
δραματικά προβλέποντας :
Α)Ασφαλισμένοι
μέχρι 31 Δεκεμ­βρίου 2000.
α) Για όσους
συνταξιοδοτούνται έως και το 2014
το ποσοστό αναπλήρωσης πέφτει στο 20% για το σύνολο
των ασφαλισμένων στο ενιαίο επικουρικό (ΕΤΕΑ) καταργώντας, χειροτερεύοντας
τον μέχρι τώρα υπολογισμό με βάση τα καταστατικά των ταμείων, πού είχαν ποσοστά
πολύ μεγαλύτερα.
β) Για όσους
συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 η σύνταξη θα είναι ά­θροισμα: 1.
Με υπολογισμό για το τμήμα έως 2014  με
τον παραπάνω τρόπο και 2. Για το τμήμα από 1-1-2015   ότι ισχύει για ασφαλισμένους
μετά την 1-1- 2001 που συνταξιοδοτούνται μετά το 2015.
Β)
Ασφαλισμένοι μετά την 1-1- 2001 που συνταξιοδοτούνται μετά το 2015.
Με ένα μαθηματικό τύπο και με το συντελεστή βιωσιμότητας θα
μειώνονται  κάθε χρόνο τόσο οι νέες, όσο
και οι παληές συντάξεις που καταβάλλονται.
Το
τελικό ποσό τη
s σύνταξης θα εξαρτάται από διάφορους
συντελεστές όπως οι συνολικές εισφορές που καταβλήθηκαν, επιτόκιο
προεξόφλησης,  τα συνολικά
οικονομικά  του τα­μείου.
2. Σύνταξη λόγω θανάτου
ασφαλισμένου και
ήδη συνταξιούχων λόγω Γήρατος ή
Αναπηρίας μέχρι 31.12.2014, σε περίπτωση θανάτου αυτών
:
α) Ενώ μέχρι σήμερα ο σύζυγος ή η
σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου στον ιδιωτικό τομέα, λάμβανε αμέσως τη σύνταξη
που αναλογούσε, τώρα θα περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος, αφού καταργείται
κάθε μικρότερο όριο .Καταργεί τη σύνταξη στα τέκνα που σπου­δάζουν έως το 24ο
έτος.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι
δικαούχοι  είναι κάτω των 62 θα χάνουν τη
σύνταξη τελείως ,όπως και τά τέκνα πού σπουδάζουν
έως το 24ο
έτος.  
β) Δίνεται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου
που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιοτον4.500 ημέρες ασφάλισης (ή 1.500 ημέρες
ασφάλισης από
τις οποίες οι 600 ημέρες την τε­λευταία
πενταετία αντί 500 που ισχύει σήμερα.
γ)Μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συντα­ξιούχου:Για
συνταξιούχους λόγω γήρατος η αναπηρίας μέχρι 31-12-2014 σε περίπτωση θανάτου
τους,μεταβιβάζεται  στο /στη σύζυγο το
40% της κατα­βαλλόμενης σύνταξης και για τα τέκνα το 15% έως το 30% ανώτερο αν υπάρχουν
πε­ρισσότερα.
3)Από το
2015 οσοι βγαίνουν στη σύνταξη θα έχουν το δικαίωμα είτε να πά­ρουν μεγαλύτερο
ποσό σύνταξη, αλλά μετά τον θάνατό
τους
να μην μεταβιβαστεί στην
οικογένειά
τους
, είτε να πάρουν ένα χαμηλότερο ποσό
το οποίο στη συνέχεια θα «μεταβιβαστεί» στον/ στη σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα,
μόνο  όμως εάν έχει γίνει δήλωση η οποία
είναι αμετάκλητη. Σε περίπτωση μεταβίβασης σύνταξης γήρατος με επιλογή
μεταβίβασης σε δικαιούχους,  για το /τη
σύζυγο Θα αποτελεί το 50% α­πό το 70% που ισχύει σήμερα και για τά τέκνα πού δικαιούνται
από 25% έκαστο καί εως το 50%συνολικα(από 2 και πάνω) της σύνταξης του θανόντος
4)Σύνταξη αναπηρίας:
Ουσιαστικά εξαφανίζει τις αναπηρι­κές συντάξεις. α) Βάζει όριο τα 1.500 ένσημα
καθώς και τα 600 την τελευταία πε­νταετία. 
Μια σειρά από δυνατότητες λήψης αναπηρικής σύνταξης με λιγότερες ημέρες
ασφάλισης π.χ ατύχημα εκτός εργασίας, με το νεαρό της ηλικίας , εργατικό
ατύχημα και μετά από  μια μέρα εργασίας καταργούνται.β)
Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σήμερα όσοι καθίστανται ανάπηροι α­πό εργατικό ατύχημα
ή επαγγελματική νόσο και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης θα παίρνουν πίσω τις
εισφορές τους
(μόνο το τμήμα που χαρακτηρίζουν εισφορά εργαζόμενου)  άτοκες ως εφάπαξ και τελείωσαν, τους βγάζουν
εκτός ασφάλισης.γ)Όποιος λάβει προσωρινή σύνταξη και επανέλθει στην εργασία και
στην ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, τότε το ποσό που θα λάβει το διάστημα που κρατά η
ανικανότητα προς εργασία, θα παρακρατηθεί από το σύνολο της σύνταξης που θα
καταβληθεί στο τέλος του εργάσιμου βίου του με την τελική απονομή επικουρικής
σύνταξης, ξεπερνώντας ακόμα και τα ισχύοντα στην ιδιωτική ασφάλιση.
5)Αναπροσαρμόζονται όλες οι  καταβαλλόμενες   συντάξεις. Ο συντελεστής βιωσιμότητας, θα  μειώνειι σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη
καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές.
Μάλιστα ο νόμος
4052/12 αναφέρει ότι οι επικουρικές συντάξεις θα μπορούν να αλλάζουν ανά
τρίμηνο και με βάση τις εκτιμήσεις-προβλέψεις που θα γίνονται τόσο για τη
βιωσιμότητά τους.
6)Αναστολή επικουρικής: Αναστέλλεται η σύνταξη σε όποιον ουσιαστικά ξαναεργαστεί
και γίνεται επανυπολογισμός στη νέα αίτηση με βάση τη σύνταξη που έπαιρνε η
οποία θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.
 7)Πλασματικοί χρόνοι. Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση πλασματικών χρόνων (στρατός, τέκνα,
ανεργία κλπ) εκτός των περιπτώσεων που εκκρεμούν  ή έχουν 
ήδη αναγνωριστεί για
τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξη για τους ασφαλισμένους μέχρι
31.12.2000, που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2014
.Αξιοποιούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στο φορέα Κύριας
Ασφάλισης ή το Δημόσιο
8)Ο 
κανονισμός παροχών ενοποιεί χωρίς εξαιρέσεις(ιδιωτικου,δημόσιου) τις
προυποθέσεις συνταξιοδότησης και τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων.
Τα επικουρικά ταμεία(ΕΤΕΑΜ κ.α)
έχουν επιχορηγήσει το κράτος και το ΙΚΑ με δισεκατομμύρια ευρώ. Το τ. ΤΕΑΥΕΚ
(ταμείο εμπορουπαλλήλων) που πριν το psi είχε στη τράπεζα της Ελλάδας 1δις 100
εκατ. και μετά το κούρεμα βρέθηκε με 400 εκατομμύρια , έχασε σχεδόν 700
εκατομμύρια (δηλαδή 2πλάσιο ποσό από το υποτιθέμενο έλλειμμα του ΕΤΕΑ. Το ίδιο
συνέβη και με τα άλλα ταμεία. Βρήκαν τρόπο για να καλύψουν τα ελλείμματα που θα
δημιουργηθούν  απο την μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την μείωση των
εργοδοτικών εισφορών. Το σύνολο των εισφορών των επικουρικών ετήσια ανέρχεται
στα 7,5 δις.
Ετοιμάζονται πυρετωδώς, ήδη έγιναν
συναντήσεις με τους αρμόδιους του ΙΚΑ για τον τρόπο υπολογισμού.
Η αναλογιστική μελέτη που έχει
παραγγείλει ο υπουργός Εργασίας στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή  έχει ολοκληρωθεί και προετοιμάζουν την
οριστικοποίηση.
Κινούνται στα μουλωχτά. Έχουμε εμπειρία από κυκλοφορία
κάποιων εγκυκλίων μέσω των οποίων προχωρούν σε ανατροπές που «χρειάζονται»
νομοθετική ρύθμιση.
Στα μουλωχτά  εδώ και μήνες το υπουργείο εργασίας και το
ταμείο
ΕΤΕΑΜ με ε­γκύ­κλιό τους έχουν εφαρμόσει μειώσεις της τάξης του 22% ορίζοντας
πως οι αι­τή­σεις συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης που έ­γι­ναν με­τά τις 14/2/12, θα
υπολογίζονται με κατώτατο  ημερομίσθιο το
ποσό των 26,18 ευ­ρώ αντί του ποσού των 33,57 ευρώ. Κατά την ψήφιση του Ν
4046-4052/12 με­τά τις μειώ­σεις του κα­τώ­τα­του η­με­ρο­μι­σθίου, το υπουρ­γείο
Εργασίας εί­χε ε­ξαγ­γεί­λει ό­τι ε­κτός από το ε­πί­δο­μα α­νερ­γίας, ό,τι άλ­λο
συν­δέε­ται με τον κα­τώ­τα­το μι­σθό θα πα­ρα­μεί­νει στα προ­η­γού­με­να ε­πί­πε­δα,
δηλα­δή στα 33,57 ευ­ρώ. 
Όσοι  μέχρι σήμερα
εξαγοράζουν πλασματικούς χρόνους επικουρικής ασφάλισης, πληρώνουν με το
κατώτατο ημερομίσθιο των 33,57 ευρώ, 
η  σύνταξη όμως υπολογίζεται, με
το κατώτατο ημερομίσθιο των 26,18 ευρώ.
                                              
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
 • ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
  ΑΜΕΣΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
 • ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ 22% ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
 • Καμία μείωση και αποκατάσταση
  των κύριων και επικουρικών τους συντάξεων.
 • Eπαναφορά 13ης και 14ης
  κύριας και επικουρικής σύνταξης.
 • Άμεση αποκατάσταση των απωλειών
  από τις περικοπές επιδομάτων και συντάξεων σε ειδικές ομάδες όπως
  συντάξεις αναπηρίας, χηρείας κοκ.

·        
Πλήρης κρατική
εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών.