1 Δεκεμβρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Σήμερα 3/2/2015 οι
εργαζόμενοι του ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ μαζί με τα σωματεία τους, το  Επιχειρησιακό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ και το
κλαδικό, τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας  πραγματοποίησαν παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας
.
  Η επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ έχει απλήρωτους
τους εργαζόμενους 8 μήνες και έχει υποβάλλει ταυτόχρονα  αίτηση  για  πτώχευση
 και  στάση πληρωμών, και αίτημα για εξυγίανση στην
εταιρεία στο άρθρο 99.
Επίσης ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ¨συνδιαλέγεται¨  με  αντίστοιχη εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού, που
δημιουργεί ερωτήματα στους εργαζόμενους για μια νέα κατάσταση που ίσως
δρομολογεί.
Οι εργαζόμενοι έθεσαν στον
Υπουργό  Εργασίας τα ζητήματα αυτά, και
το αίτημα τους που είναι η πληρωμή των δεδουλευμένων τους και θέσεις εργασίας.
Η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών των εργαζομένων δούλευε στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ 15 έως 33 χρόνια, με
τη δική τους σκληρή εργασία η εταιρεία έγινε μονοπώλιο στον κλάδο.
Σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι
είναι ¨κρεμασμένοι¨ εφόσον αυτή την τακτική δρομολόγησε η εταιρεία για να
απαλλαγεί από το ¨εργατικό κόστος¨ .
Απληρωσιά και απαξίωση με
όλους τους τρόπους, κρατώντας τους σε στάση αναμονής με υποσχέσεις.
Ο Υπουργός Εργασίας
απάντησε ότι  θα συνεννοηθεί με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου και θα καλέσει τον εργοδότη να συζητήσουν το θέμα και
θα ενημερώσει τους εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν
να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα
τους,  με παρεμβάσεις στην εργοδοσία και
σε όλα τα όργανα του κράτους  με κριτήριο
ότι η αναμονή δεν θα τους λύσει το πρόβλημα επιβίωσης .
ΤΑ Δ.Σ.