21 Φεβρουαρίου 2024
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εμείς οι εργαζόμενοι στα ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ καταδικάζουμε την απόλυση του συν/φου Γκιουλάκη Γιάννη από την
εργοδοσία στην αποθήκη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ.
 Η απόλυση αυτή αποτελεί κομμάτι και συνέχεια
της επίθεσης που δεχόμαστε από την εργοδοσία στο εμπόριο σε όλους τους χώρους
δουλειάς.
Και στην εταιρεία ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ η τρομοκρατία είναι καθημερινότητα.
Συνάδελφοι
στη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Στηρίζουμε τον αγώνα σας
και διεκδικούμε μαζί σας την ακύρωση της απόλυσης του Γκιουλάκη Γιάννη.
ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ
ΤΩΡΑ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ