4 Οκτωβρίου 2023
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι συναδέλφισσας εργαζόμενοι στις αποθήκες
και στα καταστήματα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Επιτροπή
εργαζομένων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ καταγγέλλει την εταιρεία για την εκδικητική και
καταχρηστική απόλυση του συν/φου Πέτρου Αντζούς για τη συνδικαλιστική του δράση
μετά από 18 χρόνια δουλειάς.
Ο συν/φος
Πέτρος Αντζούς είναι γραμματέας του Κλαδικού Σωματείου των οδηγών και μέσα στο
χώρο δουλειάς καθημερινά έδινε τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων για δουλειά με δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που να
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους.
Κανένας
συνάδελφος να μη φοβηθεί, τα κλαδικά σωματεία είναι το αποκούμπι μας.
Ο Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων οδηγών και απαιτούμε :
·       
Την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συν/φου μας γραμματέα του κλαδικού
σωματείου των οδηγών.
·       
Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Καμμία απόλυση στους χώρους
δουλειάς.
·       
40ωρο-8ωρο-5θήμερο.
·       
Συνθήκες Υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ