4 Μαρτίου 2024
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
κο. Κατρούγκαλο
Κύριε Υπουργέ
Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας με ομόφωνες αποφάσεις Γενικών
Συνελεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό θέμα το ασφαλιστικό
(κύρια και επικουρική ασφάλιση) συμμετέχει και στηρίζει κινητοποιήσεις
σωματείων και εργαζομένων που πραγματοποιούνται για το ζήτημα αυτό.
Γνωρίζουμε ότι στις 3 Οκτώβρη 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο
Υπουργείο σας με Ομοσπονδίες στις οποίες εντάσσονται πρωτοβάθμια σωματεία που
εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν δημιουργήσει με ιδρώτα τα
αποθεματικά των Επικουρικών τους Ταμείων.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδας στην οποία εντάσσονται πανελλαδικά πρωτοβάθμια κλαδικά και επιχειρησιακά
σωματεία των εμποροϋπαλλήλων.
Σας γνωστοποιούμε ότι οι ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
αφορούν και στο ζήτημα ότι οι εκατοντάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν
εξουσιοδοτούμε κανένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, είτε Ομοσπονδία, είτε
Εργατικό Κέντρο, κανένα δήθεν εκπρόσωπο εργαζομένων,  να ¨ διαβουλευτεί¨ και να δρομολογήσει σε
συνεννόηση με οποιονδήποτε Υπουργό Εργασίας οποιασδήποτε κυβέρνησης, στην ¨επαγγελματοποίηση¨
δηλ. ιδιωτικοποίηση του Επικουρικού Ταμείου.
Δεν εξουσιοδοτούμε κανένα να οδηγήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους σε ασφάλιση με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για να μεγαλώσουν τα
κέρδη της εργοδοσίας, καταργώντας στην πράξη τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα έχει
απομείνει στην ασφάλιση από την διαχρονική επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.
Τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί και στα Επικουρικά Ταμεία δεν
συνδέονται με ¨αναλογιστικές μελέτες¨ 
και ¨οικονομίστικα ζητήματα¨, είναι προβλήματα πολιτικού χαρακτήρα γιατί
έχουν ως στόχο την πλήρη κατάργηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης.
Οι
εμποροϋπάλληλοι παλεύουμε και διεκδικούμε :
       Πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους με 7ωρο-5θήμερο-35ωρο
(6ωρο-5θήμερο-30ωρο για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά).
       Επαναφορά όλων των κλαδικών ΣΣΕ στα επίπεδα που ήταν πριν
το 2012 και κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έπληξαν τις ΣΣΕ.
       Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων από το 2010 ως
σήμερα.
       Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες-στα 60 για τους άντρες. 5
χρόνια νωρίτερα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επαναφορά και διεύρυνση των ΒΑΕ,
ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
       Να υπολογίζεται ο χρόνος ανεργίας στα συντάξιμα.
ΤΟ Δ.Σ.