23 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα   14/5/ 2017 ημέρα  Κυριακή    και ώρα  16.00μ.μ.  στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
συνεδρίασαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής,
που εκλέχτηκε από την Γ. Συνέλευση στις 14/5/2017.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από
συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και κάνει γνωστό στις υποψήφιες παρατάξεις ή τους
υποψήφιους αυτών ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων
αρχίζουν από Δευτέρα 15/5/2017 έως και Τετάρτη17/5/ 2017.
Η παραλαβή των υποψηφιοτήτων θα
γίνεται κάθε απόγευμα από τις  5.00 μ.μ. έως
8.00μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας  Αγ. Φιλοθέης 5Β-Πλ. Μητροπόλεως.