4 Μαρτίου 2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 4 Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 08μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Α. Φιλοθέης 5Β, στο Σύνταγμα, στον 1ο όροφο, συνήλθαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκαν από την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 14ης  Μαΐου  2017:

1) Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Αβραμιώτη Αλεξάνδρα, σύμφωνα με την από 14-05-17 απόφαση της εφορευτικής επιτροπής.
2) Λόκα Μαρία – Τακτική
3) Ραμούνδου Αργυρώ –  Τακτική
4)Κάτσας Σπύρος –  Τακτικός

και αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

την από 14/05/2017 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συλλόγου και την απόφαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, για παράταση της εκλογικής διαδικασίας, όπως αναγράφει και το πρακτικό της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης

και συνεκτιμώντας:

το σκοπό ίδρυσης και δράσης του Σωματείου που δεν είναι άλλος από την υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, όπως  προβλέπεται από το Ν.1264/82 και το γεγονός ότι κυριότερο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι η μαζικοποίησή του,

τις εκκλήσεις, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες ημέρες, συναδέλφων-μελών του Συλλόγου για παράταση των αρχαιρεσιών προκειμένου να προλάβουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα,

το δεδομένο ότι ο Σύλλογος καλύπτει τους εργαζόμενους στην Αττική, έχει χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη, οι οποίοι εργάζονται υπό συνθήκες εξαντλητικών ωραρίων, γεγονός που δυσκολεύει την προσέλευση τους στην ψηφοφορία. Ειδικότερα στην ανατολική Αττική τα καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσέλευση των εργαζομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας ότι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου είναι κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατικής του λειτουργίας και η μαζική συμμετοχή των μελών του σε αυτές προκειμένου να εκφράσουν την ελεύθερη βούληση τους θα πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο.

αποφασίζουμε

την παράταση της διάρκειας των αρχαιρεσιών κατά μία ημέρα, δηλαδή τη συνέχιση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη  α. Διοίκησης   β. Ελεγκτικής Επιτροπής  και γ. αντιπροσώπων του Συλλόγου στο Ε.Κ.Α. και την ΟΙΥΕ,
συγκεκριμένα την Κυριακή 11-06-2017 και ώρες 10πμ με 15:00μμ.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στην οδό Αγ, Φιλοθέης 5Β, για την συγκεκριμένη μέρα και τις συγκεκριμένες ώρες .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      Η Προεδρεύουσα Τα μέλη