21 Φεβρουαρίου 2024
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Προς :
Την Υπουργό
Εργασίας
Θέμα : “Ατομικές συμβάσεις στην JUMBO
Η εταιρεία JUMBO από τις αρχές της προηγούμενης
εβδομάδας έχει δώσει στους εργαζόμενους για υπογραφή, νέες τροποιητικές
συμβάσεις.
Η εργοδοσία  απαιτεί την υπογραφή των εργαζομένων σε μία
τροποποιητική σύμβαση εργασίας, στην οποία ελαστικοποιεί ακόμα περισσότερο τον
εργάσιμο χρόνο, μετατρέποντας το 5θημερο σε 6ημερο, μεταβάλλοντας ακόμα και το
ημερήσιο  ωράριο εργασίας από συνεχές σε
διακεκομμένο,  σύμφωνα με τις ανάγκες της
εταιρείας.
Η εργοδοσία ασκεί πίεση έμμεσα και
άμεσα, ¨όποιος  δεν υπογράψει, θα βρεθεί
στα ταμεία του ΟΑΕΔ¨, στους εργαζόμενους.
       Επίσης σε αυτή τη σύμβαση ο εργαζόμενος
καλείται να δηλώσει με την υπογραφή του ότι ¨έλαβε πλήρη γνώση του ισχύοντος
κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς της εργοδότριας εταιρείας,
όπως έχει εγκριθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής¨ , χωρίς να γνωρίζει καν ο
εργαζόμενος τι είναι αυτό.
Ζητάμε
από την Υπουργό άμεσα συνάντηση για αυτήν την εξέλιξη.
                     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΥΠΑΛ/ΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ & ΙΔ. ΕΠΙΧ/ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
                 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡ/ΩΝ & ΙΔ.
ΥΠΑΛ/ΩΝ ΒΟΛΟΥ
                        ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡ/ΩΝ &
ΙΔ. ΥΠΑΛ/ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
                                 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ