4 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα   26/4/
2015 ημέρα  Κυριακή    και ώρα  16.00μ.μ.  στα γραφεία του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
συνεδρίασαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής,
που εκλέχτηκε από την Γ. Συνέλευση στις 26/4/2015.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα και κάνει γνωστό στις υποψήφιες παρατάξεις ή τους υποψήφιους αυτών ότι
οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζουν από Δευτέρα 27/4/2015
έως και Τετάρτη 29/4/ 2015.
Η παραλαβή των υποψηφιοτήτων θα γίνεται κάθε
απόγευμα από τις  5.00 μ.μ. έως 8.00μ.μ
στα γραφεία του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας  Αγ. Φιλοθέης 5Β-Πλ. Μητροπόλεως.
Η Πρόεδρος
Βουγιουκλάκη Δαρεία
Τα τακτικά Μέλη
Παπαπετροπούλου Παναγιώτα
Πετρόπουλος Γιώργος
Μαρκοπούλου Μαρία
Λόκα Μαρία
Αναπληρωματική
Δημητρακοπούλου Ιωάννα