22 Φεβρουαρίου 2024
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καταγγέλλει την εργοδοσία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
 η οποία ζητά από τους εργαζόμενους στην
εταιρεία να υπογράψουν έγγραφη δήλωση ότι συμφωνούν με τα σχέδια της εργοδοσίας.
Συγκεκριμένα η έγγραφη δήλωση που έχει συντάξει η εργοδοσία, αναφέρει
ότι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει γνώση των διατάξεων όρων και προϋποθέσεων της
συμφωνίας εξυγίανσης και ανεπιφυλάκτως συναινούν  ως προς το περιεχόμενο αυτής αλλά και τους
ειδικότερους όρους που τους αφορούν.
Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν γνωρίζουν ούτε τι αναφέρει
το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ δυο επιχειρηματικών ομίλων ούτε είχαν μέχρι
τώρα οποιαδήποτε ενημέρωση για τη δουλειά τους και το μεροκάματο τους.
Η μέχρι τώρα εμπειρία και στον κλάδο και από άλλους κλάδους στους
οποίους οι επιχειρηματίες έχουν προχωρήσει σε ¨εξυγίανση¨, αποδεικνύει ότι αυτή
πραγματοποιήθηκε στις πλάτες των εργαζομένων δηλ. και με μειώσεις μισθών και με
κατάργηση δικαιωμάτων και με μαζικές απολύσεις.
Καλούμε την εργοδοσία να αποσύρει τώρα το κατάπτυστο αυτό κείμενο όπως επίσης
 καλούμε και τα κλαδικά και επιχειρησιακά
σωματεία  να καταγγείλουν αυτήν την απαράδεκτη
μεθόδευση της εργοδοσίας και να απαιτήσουν να αποσυρθεί τώρα αυτό το κατάπτυστο
κείμενο.
ΤΟ Δ.Σ.