17 Μαΐου 2022

Ένα σκίτσο, χίλιες λέξεις για το Συνέδριο Παρωδία της ΓΣΕΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ένα σκίτσο, χίλιες λέξεις για το Συνέδριο Παρωδία της ΓΣΕΕ