2 Ιουνίου 2023
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ